CE

New Approach -> New Legislative Framework(NLF) (EC) 765/2008.

CE-märket i dag täcker in över tretti direktiv som du måste ha koll på för att bedömma om din produkt uppfyller applicerbara direktiv. Det är svårt, ja nästan omöjligt att veta vilka direktiv som gäller så du måste lägga ned stor möda och tid på att bedömma din produkt utifrån alla dessa regler. Sedan skall du hitta lämplig harmoniserad standard för att uppfylla de olika direktiven, även det tar stor tid och kostar massor av pengar.

För att du skall på ett snabbt och billigt sätt hitta i denna djungel kan LINDH Teknik hjälpa dig att lösa alla dessa problem. Vi kan även hjälpa dig med andra krav utanför Europa som har sina och märkningar och certifieringar för att kunna placera din produkt i dessa länder.