PED direktivet

Pressure equipment (PED) 97/23/EC

Tryckbärande anordningar (PED) 97/23/EC

Föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna i Sverige är AFS 1999:4 + div. ändringsföreskrifter.

Dessa föreskrifter gäller tryckbärande anordningar och aggregat vars av tillverkaren angivna högsta tillåtna tryck, PS, är högre än 0,5 bar.

Vad är då tryckbärande anordninga? Tryckkärl, rörledning, säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör.
Flänsar, stutsar, kopplingar, bärelement, lyftöglor och liknande element, som är sammanfogade med tryckbärande delar, räknas som en del av den tryckbärande anordningen.