Direktiven

I dag finns det ett trettital direktiv som berörs av CE direktivet (93/68/EEC) som kom ut i juni 1993 och det nya så kallade New Legislative Framework (NLF) (EC) 765/2008 tidigare New Approach gavs ut Februari 2014.

Många problem som funnits med regeltolkning och ett antal guidlines har rättats till när direktiven har uppdaterats under åren. Även den nya NLF rättar till och förändrar reglerna för uppfyllande av de direktiv som berörs av CE märkningen.

Man kan även se nedan att några direktiv har lagts till som saknades tidigare såsom REACH, RoHS, Ecodesign som nu även gäller för CE märkningen. Även MD direktivet tar över LVD och EMC då dessa krav ingår i denna. Detta har ställt till det för industrin som tidigare oftast bara behövde uppfylla LVD, och EMC direktiven. Din produkt behöver inte uppfylla alla direktiven nedan utan bara de tillämpbara beroende på produkt och dess användnings miljö.

Vissa produkt grupper är helt undantagna från nedan direktiv såsom militär utrustning, tåg, flyg, fartyg och bilar som har egna regler.

För senaste utgåvor och uppdateringar kan du hitta på http://www.newapproach.org/

Directives or Regulations

Reference of directive/
regulation

Subject of directive/regulation

2000/9/EC

Cableway installations

(EC) 1907/2006

Chemical substances (REACH)

89/106/EEC

Construction products (CPD)

(EU) 305/2011

Construction products (CPR)

(EC) 1223/2009

Cosmetics

92/42/EEC

Ecodesign – hot-water boilers

2010/30/EU

Ecodesign and energy labelling

2009/125/EC

Ecodesign and energy labelling

(EC) 1221/2009

Eco-management and audit scheme (EMAS)

2004/108/EC -> 2014/30/EU

Electromagnetic compatability (EMC)

94/9/EC -> 2014/34/EU

Equipment for explosive atmospheres (ATEX)

93/15/EEC

Explosives for civil uses

2009/142/EC

Gas appliances (GAD)

2009/128/EC

Inspection of pesticide application equipment

95/16/EC -> 2014/33/EU

Lifts

2006/95/EC -> 2014/35/EU

Low Voltage (LVD)

2006/42/EC

Machinery (MD)

2004/22/EC -> 2014/32/EU

Measuring instruments (MID)

93/42/EEC

Medical devices (MDD)

90/385/EEC

Medical devices: active implantable

98/79/EC

Medical devices: in vitro diagnostic

(EC) 765/2008

New legislative framework (NLF)

2009/23/EC -> 2014/31/EU

Non-automatic weighing instruments (NAWI)

94/62/EC

Packaging and packaging waste

89/686/EEC

Personal protective equipment (PPE)

97/23/EC -> 2014/68/EU

Pressure equipment (PED)

2007/23/EC

Pyrotechnic articles

1999/5/EC -> 2014/53/EU

Radio and telecommunications terminal equipment (RTTE)

2008/57/EC

Rail system: interoperability

94/25/EC

Recreational craft

2011/65/EU

Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2009/105/EC -> 2014/29/EU

Simple Pressure Vessels

2009/48/EC

Toys safety

--

--