EMC direktivet

Electromagnetic compatability (EMC) 2014/30/EU

ElektroMagnetisk Kompatibilitet (EMC)

I Sverige regleras detta direktiv genom EMC-lagen (SFS 1992:1512), förordningen (SFS 1993:1067) och föreskriften (ELSÄK-FS 2016:3).

EMC-reglerna gäller alla elektriska och elektroniska apparater. Även utrustning, system och installationer som innehåller elektriska och elektroniska komponenter, oavsett spänning, som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar eller vars funktion kan påverkas av sådana störningar omfattas. Detta innebär att i princip alla apparater som utnyttjar elektricitet måste följa reglerna.

Vissa undantag görs dock. Nedanstående apparater faller utanför regelverket.: