R&TTE direktivet

Radio and telecommunications terminal equipment (R&TTE) 1999/5/EC updates 13 June 2016 to 2014/53/EU

Radio & Teleterminal direktivet (R&TTE) 1999/5/EC, uppdateras 13 Juni till 2014/53/EU

R&TTE-direktivet omfattar nästan all utrustning som antingen är radioutrustning eller teleterminalutrustning eller båda delarna som använder elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kHz upp till 3 000 GHz. Det som är undantaget är viss amatörradioutrustning, utrustning som exklusivt kan används av militär och polis, samt utrustning som används för flygets navigering och diregering vilket sker i särskilda frekvensband.

Andra vanliga och viktiga marknader, såsom bland annat USA (FCC) och Kanada har sina egna standarder och krav på trådlös kommunikation/radiosändare och dessa krav motsvarar inte alltid de som gäller inom EU/EES. För övriga världen blir det än mer komplicerat och krävs en stor undersökning om vad som gäller.