LVD direktivet

Low Voltage (LVD) 2014/35/EU

Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU

I sverige regleras detta direktiv genom Ellagen (SFS 1997:857), förordningen (SFS 1993:1068) och föreskriften (ELSÄK-FS 2016:1).

LVD-reglerna gäller alla elektrisk materiel omfattar all elmateriel. Detta oberoende om det handlar om en produkt som riktar sig till konsumenter eller en produkt för yrkesmässigt bruk. Det spelar heller ingen roll om elmaterielen är konstruerad för användning vid en märkspänning över 50 V, växelström upp till 1000 V, växelström respektive 75 V likström och 1500 V likström. Kraven enligt Elmaterielförordningen i sverige gäller för all elektrisk materiel oavsett spänning!

Direktivet gäller inte för.: