Välkommen!

LINDH Teknik - Ett konsultföretag som kan hjälpa dig med CE-märkning för EMC-direktivet 2014/30/EU, LVD-direktivet 2014/35/EU och MD-direktivet 2006/42/EC även andra regulatoriska krav i och utanför Europa såsom FDA, RCM, NRTL (UL, CSA, ETL), SASO, PSE mm.

De viktigaste arbetsuppgifterna är konsultarbete inom;

EMC avstörningsarbete och provning för industri- och lab-utrustning.

LVD provning av laboratorie-utrustning och certifiering.

CE märkning av utrustning med certifiering.

Även andra regulatoriska regler och rutiner i och utanför Europa.

Vår affärsidé;
LINDH Teknik skall - som tredje part - verifiera att produkter motsvarar externa krav på säkerhet och elmiljökrav för applicerbara direktiv. Personligt engagerade och service ger varaktiga kundrelationer.

Företagets säte är belägen i Granhammar norr om Järlåsa utanför Uppsala.

Nyheter och uppdateringar