Externa länkar

På denna sida har vi samlat länkar till intressanta ställen på "Internet". Tanken är att du som är intresserad av dessa ska finna det naturligt att söka denna information via denna sida. Så är det något du saknar eller om du har tips på bra länkar så se vi gärna att du meddelar mig t.ex.

När du följer några av länkarna nedan kommer du att lämna LINDH Teknik hemsida så se till att du har lagt in vår sidan bland dina favoriter.

 

Myndigheter och kommittéer mm

NUTEK - Närings- och teknikutvecklingsverket --> Tillväxt Verket 
Sveriges centrala myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling

IEC - International Electrotechnical Commission
(CEI - Commission Electrotechnique Internationale)
En bra sida med förtäckning på alla internationella publicerade 
dokument som finns att tillgå.

SEK - Svensk Elstandard
SEKbildades för att vara svensk nationalkommitté av IEC (International Electrotechnical Commission).

New Approach standardization in the European internal market
Guide to the implementation of directives based on new approach and global approach.
Directives and Standards, Standards via Keywords and Product Families, New Approach and Global Approach mm.

PTS - Post- och TeleStyrelsen
Tillsyns- och marknadskontrollmyndighet avseende EMC för radiosändare 
och utrustning avsedd att anslutas till publika telenätet.

SIS, Swedish Standards Institute
En mängd olika instanser finns under denna verksamhetsområde.

CEN - European Committee for Standardization 
CEN's aims, expressed in its Statutes, are to draw up voluntary European 
Standards and promote corresponding conformity of products and services 
in areas other than electrotechnical and telecommunications.

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization
Each year, CENELEC publishes hundreds of European standards 
and related documents.

ETSI - European Telecommunications Standards Institute
Arbetar med EMC inom radio och tele området.

ISO - International Organization for Standardization
Tar fram internationella standarder inom andra områden än el och EMC.

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is the world's largest 
technical professional society. Founded in 1884 by a handful of practitioners of the 
new electrical engineering discipline, today's Institute is comprised of more than 
320,000 members who conduct and participate in its activities in 152 countries.

Arbetarsmiljöverket - Ombildning av myndigheterna inom arbetar.skyddsverket till en myndighet för arbetsmiljotillsyn mm.

Regeringskansliets - samhällsinformation inom den offentliga sektorn.

Europainfo - Kommerskollegiums enhet för spridning av information om EU.

Elsäkerhets verket - Nationell samordningsmyndighet för införlivande av EMC och LVD-regelverket.  Tillsyns- och marknadskontrollmyndighet avseende EMC och LVD.

UL - Underwriters Laboratories Inc

CSA - International

NIST - National Institute of Standards & Technology

ANSI - American National Standards Institute

 

EMC företag

LINDH Teknik - Ett företag som ger hjälp för CE märkning inom EMC, MD och LVD-direktiven.

DELTA:s EMC Test faciliteter
En av Europas modernaste testanläggningar för EMC och är ackrediterat av SWEDAC.

Intertek Semko AB - Detta företag är behörigt organ för att certifiera mot både EMC och LVD mm.

NEMKO - Detta företag är behörigt organ för att certifiera mot EMC, RTTE, ATEX och LVD mm.

Saab - Sveriges först ackrediterade EMC-lab, behörigt organ, provar och certifierar mot militära och civila (EN-) standarder. Ackrediterade för mätningar enligt standarder för civilt flyg (RTCA). Även ackrediterade för mätningar i fält (hos kund!). Konsulter åt militär och civil industri och myndigheter, bl.a. fordonsindustrin.

Ronshield AB - EMC-utrustning, skärmrum, EMC-kameror mm

Würth Elektronik Group - EMC & Inductive Solutions 
A dynamically growing sector with focus on the manufacturing of inductors.

CE - Compliance Engineering - Bra tidning som tar upp allt om EMC, LVD, ESD mm

 

LVD företag

LINDH Teknik - Litet företag som ger hjälp för CE märkning inom EMC och LVD-direktiven.

NEMKO - Företag klarar att certifiera mot både EMC och LVD mm

Intertek Semko AB - Företag klarar att certifiera mot både EMC och LVD mm

 

Övriga företag

ATM - Konsultföretag inom maskinkonstruktion och projektledning.
De arbetar i Pro/Engineer och AutoCad/Genius. Medicinsk teknik har blivit deras specialitet.

MGT Microstatic General Teknik - MGT is a company situated in SWEDEN.
We have since 1975 experience of how to develop SYSTEM FOR PROTECTION OF ESD.