Undersökning

Undersökning map. EMC

Många EMC-problem kan undvikas genom en lämplig konstruktions filosofi. Det gäller kretskort, inre och yttre kablage, apparatlådor, zon indelningar mm. För att spara tid och pengar är det viktigt att EMC-granska konstruktionen på ett tidigt stadium, då ändringar inte kostar så mycket. Om apparaten inte uppfyller EMC-kraven vid provningstillfället, blir lösningarna provisoriska och klumpiga med stora kostnader som följd. Detta resulterar även i att produktions kostnaderna ökar, långa tidskrävande omkonstruktioner, kostsamma ändringar, kanske en försenad lansering, ja listan kan göras lång.
Regler för CE-märkning mot EMC kraven är okända för många företag därför hjälper LINDH Teknik företag att på rätt sätt gå igenom dessa procedurer för att underlätta och/eller prova att alla kraven uppfylls. Efter alla mätningar med godkänt resultat skrivs en teknisk rapport (på engelska) och ett intyg på att apparaten som EMC-provats överensstämmer med kraven i gällande standard.

Undersökning map. LVD

Många elsäkerhetsproblem kan undvikas genom en lämplig konstruktionsfilosofi. Det gäller manualer, kretskort, inre kablage, apparatlådor, zon indelningar, krypsträckor, material, typgodkännande mm.
För att spara tid och pengar är det viktigt att LVD-granska konstruktionen på ett tidigt stadium, då ändringar inte kostar så mycket.

Om apparaten inte uppfyller LVD-kraven vid provningstillfället, blir lösningarna provisoriska med stora kostnader som följd. Detta resulterar även i att produktionskostnaderna ökar, långa tidskrävande omkonstruktioner, kostsamma ändringar, kanske en försenad lansering, ja listan kan göras lång.

Vanligaste problemen är:
Bruksanvisning >99 %
RMF granskning 99%
Märkning 90 %
Kablars förankring 70 %
Komponenter 50 %
Isolationsavstånd 40 %
Interna temperaturer vid SFC 40 %
Överlast av PSU (deviations) 40 %
Skyddsjordning 20 %

Regler för CE-märkning är okända för många företag. LINDH Teknik hjälper företagen att på rätt sätt gå igenom dessa procedurer för att underlätta och/eller prova att alla kraven uppfylls. Efter alla prov med godkänt resultat skrivs en teknisk rapport (på engelska) och ett intyg på att apparaten som LVD-provats överensstämmer med kraven i gällande standard.