EMC

EMC direktivet, "Electromagnetic compatibility directive" (EMC) 2004/108/EC, gäller inom EG/EES.

En uppdatering av EMC direktivet har gjorts och nu har den nummer 2014/30/EU enligt New Legislative Framework.

LINDH Teknik har all den kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna kontrollera om en apparat uppfyller uppställda EMC krav. Det är viktigt att man redan vid ideé stadiet tar hänsyn till dessa egenskaper för att slippa problem och kostnader vid den slutliga certifieringen.

Personalen har både bred och djup kunskap om hur eventuella störningsproblem kan åtgärdas och erbjuder hjälp och råd för att lösa era problem direkt i samband med mätningarna på ett kostnads effektivt sätt.

Vi hjälper även till med den dokumentation som krävs för de olika certifierings märkningar som krävs i olika länders regler.

Våra samlade resurser ger här stora möjligheter till tids- och kostnadsbesparingar.

Du är välkommen att prova våra resurser!